Công trình xây dựng Trạm biến áp 35kV do Công ty TNHH TSE Việt Nam là đại diện chủ đầu tư thực hiện quản lý dự án. Công ty cổ phần dịch vụ điện lực PSC là đơn vị thực hiện thầu gói thầu: “Thí nghiệm hiệu chỉnh trạm biến áp” của dự án.

Sau khi phần xây dựng và lắp đặt hoàn thành, công ty PSC đã triển khai thực hiện thí nghiệm hiệu chỉnh các hạng mục sau

1 MBA 2000 kVA
4 ngăn tủ trung thế:

– 2 ngăn đường dây
– 1 ngăn MBA
– 1 ngăn liên lạc

và một số hạng mục khác liên quan…