Thí nghiệm hiệu chỉnh trạm biến áp 22kV

Thí nghiệm hiệu chỉnh trạm biến áp 22kV

Công trình xây dựng Trạm biến áp 22kV Khải Trung do Công ty TNHH Khải Trung làm chủ đầu tư. Công ty cổ phần dịch vụ điện lực PSC là đơn vị thực hiện “Thí nghiệm hiệu chỉnh trạm biến áp” của dự …