PSC Kiểm Định Định Kỳ Nhà Máy Sam Sung

PSC Kiểm Định Định Kỳ Nhà Máy Sam Sung

Samsung là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Hiện tại, Samsung xây dựng ở Việt Nam bốn nhà máy sản xuất và lắp ráp là: Samsung Display Vietnam (SDV), Samsung Electronics …