CÔNG TY TNHH IN YAOLONG VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH IN YAOLONG VIỆT NAM

Công ty in Yaolong Việt Nam là một công ty đang được xây dựng tại Cụm công nghiệp Châu Phong, thôn Châu Cầu, Xã Châu Phong, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh với nhiều nhà xưởng và thiết bị hiện đại. PSC …