Để đảm bảo yêu cầu đóng điện của điện lực Thuận Thành, công ty TNHH Nhựa Thuận Thành Plastic đã tin tưởng vào Công ty Cổ phần dịch vụ điện lực PSC để thí nghiệm hệ thống trạm biến áp của công ty.