Ngày 03/09, tổ công tác Công ty Cổ phần dịch vụ điện lực PSC đã phối hợp với Điện lực Thuận Thành thí nghiệm thành công dự án “Dịch chuyển đường điện 22kV nhánh Song Liễu 2 đoạn từ cột 01 đến cột 03 lộ 475 E27.9 để GPMB xây dựng đường giao thông xã Song Liễu, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh”

Các hạng mục thí nghiệm bao gồm:

  1. Cáp 12.7-22(24) kV 3×70 sqmm LS vina
  2. Hệ thống sứ, chống sét van, streamer…