Ngày 24/3/2012 PC Bắc Ninh đã đóng điện thành công công trình Cấp điện cho Khu đô thị Golden Park tại Quế Võ Bắc Ninh


Chung cư đang trong quá trình xây dựng

Trạm biến áp 22/0.4 kV-1600 kVA và 22/0.4 kV-1600 kVA; tổng kinh phí đầu tư hơn 4,8 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần dịch vụ điện lực PSC là đơn vị thí nghiệm và hiệu chỉnh toàn bộ thiết bị của dự án.
Với nỗ lực của các đơn vị liên quan, công trình cấp điện cho chung cư Golden Park đã được đóng điện theo đúng kế hoạch mà chủ đầu tư đã đề ra.