Năm học vừa qua, nhằm tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục đào tạo của phường thị Cầu đã được thành phố Bắc Ninh đầu tư xây mới trường THCS. Trong đó phần điện đã được PSC phối hợp thực hiện với những hạng mục sau:

I. Phần trạm biến áp 400 kVA – 22/0.4kV 

  1. Máy biến áp 400 kVA -22/0.4kV
  2. Cáp lực 3×70 sqmm, 3×150 sqmm
  3. Chống sét van, dao cách ly, sứ.

II. Tủ trung thế

Máy cắt trung thế, dao cách ly, rơ le quá dòng..

III. Tủ hạ thế

Đồng hồ, Aptomat, Máy cắt, Chống sét van, Biến dòng…

IV. Tủ tụ bù

Contactor, aptomat, tụ bù, đồng hồ đa năng…