UBND tỉnh Bắc Ninh đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo bóng chuyền tỉnh Bắc Ninh. Tổng mức đầu tư  của dự án là 105,325 tỷ đồng. Trong đó phần trạm biến áp được thí nghiệm bao gồm:

I. Phần trạm biến áp 400 kVA – 35-22/0.4kV 

  1. Máy biến áp 400 kVA -35-22/0.4kV
  2. Cáp lực 3×70 sqmm
  3. Chống sét van, dao cách ly, sứ.

II. Tủ trung thế

Máy cắt trung thế, dao cách ly, rơ le quá dòng..

III. Tủ hạ thế

Đồng hồ, Aptomat, Máy cắt, Chống sét van, Biến dòng…