Ngày 25/08/2020, Công ty cổ phần dịch vụ Điện Lực PSC chính thức hoàn thành công tác thí nghiệm định kỳ thiết bị điện tại Công ty TNHH Fusan Technology thuộc Số 8, đường 6, Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh, Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, Vietnam.

Phạm vi công việc mà PSC thực hiện trong lần định kỳ này bao gồm:

– Thí nghiệm máy biến áp

– Thí nghiệm dầu cách điện máy biến áp

– Thí nghiệm các thiết bị nhất thứ cấp điện áp 22kV: Thí nghiệm máy cắt điện, thí nghiệm dao cách ly, máy biến dòng điện, máy biến điện áp, chống sét van.

– Hệ thống tiếp địa trạm biến áp 22kV.

– Thí nghiệm tủ máy cắt trung thế 24kV, tủ hạ thế, tủ tụ bù , Rơle bảo vệ.

– Vệ sinh bảo dưỡng các thiết bị.

Với quy mô định kỳ của một trạm biến áp 22kV, Ban lãnh đạo PSC đã tiến hành nhiều cuộc họp thống nhất phương án làm việc, sắp xếp nhân sự một cách hợp lý nhất để công tác thí nghiệm định kỳ được diễn ra an toàn, đạt hiệu quả cao và đúng theo lịch cắt, trả điện.