Máy biến áp có vai trò chủ chốt trong việc cung cấp năng lượng cho hoạt động các thiết bị sử dụng điện. Nếu máy biến áp gặp sự cố, hỏng hóc sẽ dẫn đến công việc ngưng trệ. Ngoài ra, nếu máy biến áp cung cấp điện áp không ổn định có thể gây hỏng hóc các thiết bị điện.

Kiểm định máy biến áp nhằm kịp thời phát hiện những hỏng hóc cần khắc phục, từ đó, nâng cao hiệu suất làm việc của thiết bị, tổi ưu hóa hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Các hạng mục thiết bị, dụng cụ điện cần kiểm định của một trạm biến áp điển hình bao gồm:

  • Kiểm định máy biến áp: Máy biến áp dầu hoặc Máy biến áp khô;
  • Kiểm định chống sét van;
  • Kiểm định máy cắt;
  • Kiểm định cáp điện;
  • Kiểm định cầu dao: cầu dao cách ly, cầu dao tiếp địa;
  • Kiểm định sào cách điện.

Quy định máy biến áp chỉ cần kiểm định một lần hay phải kiểm định thường xuyên?

  • Kiểm định lần đầu được thực hiện trước khi đưa vào sử dụng máy biến áp;
  • Kiểm định định kỳ  được thực hiện trong quá trình sử dụng, thời hạn theo quy định tại Thông tư;
  • Kiểm định bất thường khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc sau khi khắc phục xong sự cố hoặc theo nhu cầu của tổ chức/cá nhân sử dụng máy biến áp.

Các thiết bị điện trong dây chuyền đang vận hành không thể tách rời để kiểm định riêng lẻ thì thực hiện theo chu kỳ đại tu dây chuyền thiết bị.