THIẾT BỊ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO
Thiết bị kiểm định công tơ điện 3 pha KAIPU KP-S3000
Thiết bị kiểm công tơ điện 3 pha tại hiện trường: PTS2.3 Thiết bị kiểm công tơ điện 3 pha tại hiện trường CHECK METER 2.3
Hợp bộ kiểm định máy biến dòng đo lường, máy biến áp đo lường
THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG
HIOKI 3198 HIOKI 3360
FLUKE 437-II CA8333

 

THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM/KIỂM ĐỊNH CHÍNH

Thiết bị thử nghiệm đặc tính tải Máy biến áp: HTRS-V Thiết bị thử nghiệm đặc tính cắt dòng điện: UPA-10
Thiết bị thử cao áp xoay chiều 120 kV AC/ một chiều 160 kVDC: YDJZ Thiết bị thử cao áp xoay chiều 70 kVAC: AID70
Thiết bị đo điện trở một chiều: HTZZ-2A Thiết bị đo điện trở tiếp xúc: HZHL-100A
Thiết bị thử độ bền cách điện hạ áp: ELABO 5 kV Thiết bị đo điện trở tiếp xúc: AutoOhm
Hợp bộ thí nghiệm Rơ le: HTJB-IV Hợp bộ thí nghiệm Rơ le 200ADM-P
Thiết bị hỗ trợ khác