Ngày 17/03/2021, Công ty cổ phần dịch vụ điện lực PSC đã tiến hành thí nghiệm – kiểm định 3 trạm biến áp , tủ trung thế và tủ hạ thế tại công ty Luxshare ICT thuộc KCN Vân Trung,xã Vân Trung,huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang,Việt Nam.

+ Dưới sự phối hợp tốt giữa đơn vị chủ quản và công ty PSC , công tác thí nghiệm đã diễn ra theo đúng dự kiến và đã đóng điện lại ,đảm bảo cho công tác sản xuất của công ty hoạt động trở lại theo đúng dự định ban đầu .