Công ty TNHH VDS Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc chuyên sản xuất và cung cấp phụ tùng lắp ráp điện thoại di dộng như: Màn hình điện thoại di dộng.

Để đảm bảo hoạt động ổn định sản xuất, công ty đã ký kết hợp đồng thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện với Công ty cổ phần dịch vụ điện lực PSC với yêu cầu cao nhất.

PSC đã huy động lực lượng để kiểm định, thí nghiệm các thiết bị điện để đảm bảo yêu cầu về thời gian do chủ đầu tư đưa ra. Đến 17h00, toàn bộ các hạng mục đã được hoàn thành, đảm bảo các thiết bị điện đạt yêu cầu kỹ thuật đưa vào vận hành trở lại.

Một vài hình ảnh của nhà máy: