Trước nhiều vụ việc, trạm biến áp cháy nổ trong thời gian qua. Ban lãnh đạo công ty Trà My đã chủ động liên hệ với đơn vị chúng tôi để thí nghiệm định kỳ trạm biến áp của công ty để đảm bảo trạm biến áp hoạt động ổn định và an toàn.

Ngày 01/03/2020, tổ công tác đã thí nghiệm và tư vấn cho công ty những vấn đề cần khắc phục để trạm biến áp được vận hành một cách an toàn.

Hình ảnh trạm biến áp Công ty TNHH Trà My