Ngày 06/09, tổ công tác Công ty Cổ phần dịch vụ điện lực PSC đã phối hợp với Điện lực Quế Võ thí nghiệm định kỳ Trạm biến áp Tân Nam Phong 180kVA – 22/0.4kV để đảm bảo yêu cầu cung cấp điện liên tục và an toàn cho trạm xăng dầu của công ty.

Các hạng mục thí nghiệm bao gồm:

  1. Thí nghiệm, kiểm định phần máy biến áp, chống sét van trung thế, cáp…
  2. Thí nghiệp tủ hạ thế bao gồm: aptomat, chống sét van hạ thế, biến dòng điện.
  3. Thí nghiệm tủ tụ bù công suất.

 

Tủ hạ thế trạm biến áp Tân Nam Phong