Công trình xây dựng Trạm biến áp 22kV Khải Trung do Công ty TNHH Khải Trung làm chủ đầu tư. Công ty cổ phần dịch vụ điện lực PSC là đơn vị thực hiện “Thí nghiệm hiệu chỉnh trạm biến áp” của dự án.

 

Hình ảnh các kỹ sư thí nghiệm điện PSC trước khi đi công tác

 

Sau khi phần xây dựng và lắp đặt hoàn thành, công ty PSC đã triển khai thực hiện thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện nhất thứ, hệ thống nhị thứ:

1 MBA 3000kVA – 22/0.4kV
4 ngăn 22kV:

– 2 ngăn đường dây
– 1 ngăn MBA
– 1 ngăn liên lạc

2 cáp trung thế 22kV

TU, TI trung thế

…và một số hạng mục liên quan khác