Để phục vụ nhu cầu về nguồn nước tưới, nhằm đảm bảo tưới, tiêu cho diện tích còn lại chưa chủ động tưới, tiêu, tỉnh Bắc Ninh đã đầu tư, xây dựng Trạm bơm Vạn Ninh với tổng vốn đầu tư khoảng 70 tỷ đồng.

Để đảm bảo công suất hoạt động, phần trạm biến áp được đầu tư xây dựng một cách hoàn thiện và đồng bộ.