Tổ chức tham quan du lịch cho cán bộ nhân viên hè năm 2020

 

Ngày 25/07/2020 – 28/07/2020 Công ty cổ phần dịch vụ điện lực PSC đã tổ chức tham quan du lịch hè năm 2020 cho Cán bộ nhân viên tại Sầm Sơn Thanh Hóa

Du lịch – Tham quan – Nghỉ mát luôn là một trong những hoạt động được PSC quan tâm hàng đầu và tổ chức thường xuyên cho tập thể Cán bộ nhân viên công ty. Ngoài mục đích gắn kết và khích lệ tinh thần, các hoạt động du lịch, tham quan, nghỉ mát còn là lời cảm ơn của Ban lãnh đạo dành cho những nỗ lực làm việc và cống hiến không ngừng nghỉ của con người PSC trong suốt một năm qua.