Để mở rộng hoạt động sản xuất, công ty Dương Tuấn đã đầu tư xây dựng thêm trạm biến áp 2200kVA, trong đó PSC là đơn vị được giao trách nhiệm thí nghiệm các thiết bị điện trước khi bàn giao cho bên Điện lực Bắc Ninh đóng điện.

Các hạng mục thí nghiệm bao gồm:

I. Phần trạm biến áp 2200 kVA – 22/0.4kV 

  1. Máy biến áp 2200 kVA – 22/0.4kV
  2. Cáp lực 3×70 sqmm
  3. Chống sét van, dao cách ly, sứ.

II. Tủ trung thế

Máy cắt trung thế, dao cách ly, rơ le quá dòng..

III. Tủ hạ thế

Đồng hồ, Aptomat, Máy cắt, Chống sét van, Biến dòng…

Tủ hạ thế trạm biến áp