Xây lắp thí nghiệm trạm biến áp treo Bồng Lai – Quế Võ – Bắc Ninh

Để phục vụ cho trạm trộn bê tông tại Quế Võ, chủ đầu tư đã xây dựng trạm biến áp treo với công suất 560kVA.

Các hạng mục thí nghiệm bao gồm:

I. Phần trạm biến áp 560 kVA – 35-22/0.4kV 

  1. Máy biến áp 5600 kVA – 35-22/0.4kV
  2. Chống sét van, dao cách ly, sứ.

II. Tủ hạ thế

Đồng hồ, Aptomat, Chống sét van, Biến dòng…

IV. Tủ tụ bù

Contactor, aptomat, tụ bù, đồng hồ đa năng…