Các hạng mục thí nghiệm bao gồm:

I. Phần trạm biến áp 1000 kVA – 22/0.4kV 

  1. Máy biến áp 1000 kVA – 22/0.4kV
  2. Cáp lực 3×70 sqmm
  3. Chống sét van, dao cách ly, sứ.

II. Tủ trung thế

Máy cắt trung thế, dao cách ly, rơ le quá dòng..

III. Tủ hạ thế

Đồng hồ, Aptomat, Máy cắt, Chống sét van, Biến dòng…